Talveks ettevalmistamine

Sügise saabumisel on tark teha oma kodu juures mõned ettevalmistustööd ja vaadata üle nii maja kui õu. Vaatame lähemalt peamisi hooldustöid, mis võiks teha igal sügisel ja mis aitab kaasa maja ja kinnistu pikaajalisele korrasolekule.            

Aknad ja uksed

Majas tasub üle vaadata aknad ja uksed ning neid vajadusel reguleerida. Suuremate pindadega aknad kipuvad lihtsamini ära vajuma ning mõistlik aknaid reguleerida ja kontrollida tihendite korrasolekut. See on oluline seetõttu, et uksed ja aknad avaneksid ja sulguksid korralikult aga sageli veelgi olulisem on see, et korralikult reguleeritud ja tihenditega uks või aken on õhupidav ning seeläbi hoiab küttekulusid kokku.

Katus

Iga maja katus peab taluma väga erinevaid ilmastikutingimusi ja seetõttu tasub teha oma katuse ülevaatus vanemate majade puhul igal aastal. Tuleks minna katusele ja üle vaadata kindlasti korstna ümbrus, neelu ja harjakohad ning selgitada välja, kas on kuskil kahjustusi. Näiteks on mõni katusekivi võib-olla katki, mis vajaks väljavahetamist või näiteks plekk-katuste puhul on harjaplekk kuskilt lahti tulnud ja vajaks uuesti kinnitamist. Katus tuleks ka puhastada sinna kogunenud mustusest.
Lisaks katusele tuleks kindlasti üle vaadata ka vihmaveerennid ja püstikud.  Vihmaveerennid tuleks puhastada lehtedest või oksastest, et ei tekiks ummistusi vee äravoolul. Samuti tuleks üle vaadata vihmaveerennide kalded ja rennide kahjustused ning neid vajadusel parandada.

Vihmavee drenaaž

Madalamal asuvate kruntide puhul on oluline tagada vihmavee drenaaži toimimine ja selleks tuleks sügisel avada maja ümber olevad drenaažkaevu luugid ja puhastada vaheluukide kaudu drenaaž sinna kogunenud lehtedest ja muust mustusest. Drenaaž toimib ainult siis kui see suudab maja ümbrusest vee ära viia, kui aga ummistused seda takistavad, töötab drenaaž pigem kahjuks ja hoiab vett hoopis maja vundamendi tsoonis ning võib tekitada probleeme.

Lisaks drenaažile tuleks vaadata üle vajadusel ka maapinna kalded maja või ka krundi osas tervikuna. Mõte on selles, et kui krundile on ajapikku vihmavee äravoolust tekkinud maapinnale kanalid, mis viivad vihmavett maja ümbrusesse, siis tasub maapinna kalded sellistes kohtades ümber teha, et vihmavesi suunduks majast kaugemale.

Tehnosüsteemide hooldus

Maja küttekolded tasub kindlasti enne kütteperioodi algust üle vaadata ja veenduda nende korrasolekus. Tuleohutuse tagamiseks on soovitav vähemalt kord aastas hooajaliselt kasutavate kütteseadmete puhul teha korstnalõõride ja tulekollete puhastamine, et vältida ohtlikke tahmapõlenguid.
Kui majas on ventilatsiooniagregaat tasuks vahetada või puhastada filtrid või näiteks puhastada värske õhu klappe ning ka seal filtreid vahetada. Mõistlik ka vahetada veefiltrid, et majas oleks puhas vesi. Talve tulekul peab meeles pidama, et maja välisseinas asuvad veekraanid saaks kinni keeratud, et külm toru lõhki ei teeks. Selliste hooldustööde käigus tasub ka majas olevad veekraanide/segistite (ära ei tasu unustada ka duššisegisteid) sõelad ära puhastada ja seejärel on kohe veesurve veidi parem.

Piirdeaedade korrashoid

Piirdeaiad vajavad samuti hooldamist. Ikka tuleb, ette et mõni suurem oks kukub aiale või mõni aialipp on lahti ning vajaks parandamist või välja vahetamist. Samuti tasub üle kontrollida aiaväravad, kas need avanevad korralikult, kas lukud toimivad ja vajadusel reguleerida nii auto- kui ka jalgväravat. Enamik autoväravad on täna ajamiga, kas liug- või tiibväravad, mistõttu on oluline ka vaadata üle ajamid, kas need toimivad korrektselt.

Kõik sellised hooldustööd võtavad küll mõnevõrra aega, kuid nende õigeaegsel tegemisel püsib maja ja kinnistu tervikuna paremini heas seisukorras!