Prognoosid uueks aastaks - Finnlog

Prognoosid uueks aastaks

Ennustamine on üks tänamatu töö, kuid ilma ennustusi tegemata ka ei saa. Ennustusi võib nimetada pikaajaliseks prognoosiks, mis põhineb osaliselt varasemal kogemusel ja osaliselt ette aimates tuleviku turuolukorda ja majandusarenguid. Mida prognoosida uueks aastaks majaehitajatele?

Rahastamine

Laenuvõimalused oma maja ehitamiseks on olemas. Sisulist erinevust eelnevate aastatega ei ole ette näha. Küll aga peab iga laenutaotleja arvestama, et pankade poolt esitatud tingimused kindlasti ei lõdvene, kuid laenuvõime olemasolul ja piisavate tagatiste korral laenu võtmisega probleeme ei tohiks tekkida.

Pikemat aega ühtlaselt tõusnud ja nüüd suuremas osas stabiliseerunud korterite hinnad annavad hea võimaluse oma senine korter mõistliku hinnaga maha müüa ja majaehitamise projekt käivitada. Olenevalt korteri asukohast võib korteri eest saadav summa olla piisavalt suur, et rahastada väiksema suurusega maja ehitamiskulusidu. 70-80 % ulatuses. Seetõttu võimalik laenuvajadus sõltub suuresti krundi maksumusest, kuid hea planeerimisega on oma maja ehitus kättesaadav arvestatavale osale tänastest korteriomanikest.

Ehitustööd hind

Ehitustööde olulist või hüppelist kallinemist ei ole ette näha, kuid sarnaselt muu elukalliduse tõusuga tõuseb samas suurusjärgus ka ehitustööde maksumus, mis võiks jääda aasta arvestuses u. 5-10% vahemikku.

Häid ehitajad on jätkuvalt raske leida ja head ehitajad küsivad ka mõnevõrra suuremat hinda. Kuid paremate ehitajate töökvaliteet ja ehituskiirus võib kokkuvõttes osutuda soodsamaks kui väga soodsa hinnaga ehitamine, mille käigus pidevalt tekib probleeme ja tööde aeg pikeneb, mistõttu võib kokkuvõttes ka odavalt ehitamine kalliks muutuda.

Tüüpprojektid ja tehasemajad

Maja ehitamist kavandav inimene soovib saada parima maja – läbimõeldud ruumiplaani, kauni arhitektuurse ilmega, heade tehnosüsteemide, kvaliteetsete materjalide ning soodsa hinnaga ja võimalikult kiiresti.

Paraku sellist ideaalolukorda ei õnnestu saavutada, kuid palju riske aitab maandada varasemalt läbiehitatud tüüpprojektide kasutamine ja samuti tehase tingimustes valminud erinevate detailidest, elementidest, moodulitest majade kasutamine.

Seda trendi, et tehasemajade tellimuste arv kasvab, on ette näha ka uuel aastal.

Tulemas on hea ja tegus ehitusaasta!