Palkmaja katused

Palkmaja eripära tõttu sageli arvatakse, et palkmajale sobib ainult kindel katusekate. See pole aga kaugeltki nii. Tänapäevase palkamaja puhul saab kasutada väga erinevaid katuseid ja katusekatteid.

Levinuim katusetüüp on viilkatus, kus räästad kaitsevad maja välisseinu kõige paremini ning varjavad ka mõnevõrra aknaid suvise päikese eest ning hoiavad maja ülekuumenemise eest. Lisaks on võimalik kasutada ühepoolse kaldega katuseid ning vajadusel ka lausa lamekatuseid.

Palkmajade katuste osas ei ole piiravaid tingimusi katusekatete ja katuskujude väljaehitamisel võrreldes muude majadega. Küll aga tuleb kindlasti maja katusekonstruktsioonide projekteerimisel arvestada konkreetse valitud katusekattega või eripäradega. Nagu iga katuse puhul tuleks projekteerimisel arvesse võtta katuse omakaalu ning väliseid muutuvaid koormusi nagu ennekõike lumekoormus ja tuulekoormus.

Allpool väike ülevaade võimalikest katuse kattematerjalide valikust.

Rookatus

Kui vaatame ajalukku siis iga korralikuma palkmajaga käis kokku massiivse ilmega ja väärikas rookatus. Rookatus või näiteks ka sindelkatus on ka tänapäeval võimalik, kuid see on suhteliselt töömahukas ja kallis ning sellised katuseid paigaldatakse harvem. Hinnaliseks on rookatus muutunud ka seetõttu, et kvaliteetset roogu kogutakse vähem ja oskajad katusemeistreid on samuti vähemaks jäänud ning see viib hinna ülesse. Lisaks vajab rookatusega maja avarat krunti, mis tooks maja iseloomu paremini esile ja sobib rohkem suurema krundiga majale.

Kivikatus

Tulles tänapäeva siis Finnlog palkmajade puhul on eelistatum kivikatus, mis on väga vastupidav ja üldjuhul väikse hooldamisvajadusega. Kivikatuse elueaks loetakse 80 – 100 aastat ja katusekivide garantiiajaks antakse paremate tootjate poolt lausa 30 aastat.

Kivikatus on vihmaga vaikne. Katusekive on saada paljudes toonides ja kujuga ning iga majaomanik saab valida enda majaga kõige paremini kokkusobiva.

Tihti arvatakse, et katusekivide raskuse tõttu tuleb kasutada oluliselt suurema ristlõike ja kandevõimega katusekonstruktsiooni. Tegelikkuses on maksimaalselt koormatud katusest põhiosa ehk u. 75% koormusest lume- ja tuulekoormus. Seega, kuigi katusekividest tingitud raskus on sageli samaväärne või veidi suuremgi, kui katuse kandekonstruktsiooni enda raskus, siis tugevusarvutused võtavad kandekonstruktsioonide puhul arvesse kõiki koormusi ning seetõttu olulist eelist kergemate katusekatetega katusekandurite ristlõigetes ei ole. Ehk teiste sõnadega olulist hinnavahet katusekonstruktsiooni ehitamisel kivikatusega majale ei ole. Sisuliselt samasugune katusekonstruktsioon nagu kivikatuse puhul ehitatakse ka kergema kaaluga katusekatetega majadele.

Plekk-katus

Plekk-katuste puhul on üheks eeliseks katusekatte paigaldamise kiirus. Enamik plekk-katuseid paigaldatakse keskmise suurusega eramajale 1-2 päevaga. Tänapäeval on saadaval väga erineva profiiliga plekk-katuseid. Üheks levinuimaks on katusekivi immitatsiooniga plekk-katused, mida on saadaval väga erinevates värvitoonides. Plekk-katete hinnad ja vastupidavus sõltub suuresti pleki pinnakihtidest ning kehtib reegel, mida kallim kate seda vastupidavam katus.

Plekk-katuse elueaks loetakse u.20-30 aastat, parimate pinnakihtide puhul isegi 50 aastat, garantii antakse u. 10-15 aastaks.

Plekk-katuse miinuspooleks on vihmaga tekkiv müra ning algselt võib see majaelanikke mõnevõrra häirida, kuid õige pea harjutakse ning juba mõnda aega plekk-kattega majas elavad inimesed ei pane enam vihmamüra tähelegi.

Lamekatused

Rullmaterjalidest lamekatuseid ehitakse küll palkmajadele kõige harvemini, kuid näiteks kaasaegsemate funkstiilis majade puhul on see asjakohane ja ainus valik.

Näiteks on Finnlog näidismaja puhul kasutatud lamekatust auto varjualuse osas ja sellise kombineeritud lahendusena annab lamekatust kasutada ka ühildatuna viilkatusega.

Lamekatuste nõrk koht on katusesisene äravool, kuna need kipuvad külmuma ja sisemise äravoolu kohta ajapikku lõhkuma. Sisemist äravoollahendust oleks mõistlik vältida ja lahendada vihmavee äravool väliste püstikute kaudu.

Rullmaterjalist katusekatte eluiga on u. 25 aastat, kuid turule tulevad ka järjest parema vastupidavusega materjalid ning eks sellega kasvab ka ajapikku materjali eluiga.

Kokkuvõttes on Finnlog palkamajade puhul võimalik kasutada kõiki levinuid katusekatteid ning iga majaomanik leiab kindlasti enda jaoks sobiliku, mis sobib hästi ka maja stiiliga.