Mis mõjutab maja ehituse maksumust?

Kui ehitamisplaanid ette võetakse, tekib alati esimeseks küsimuseks – palju maja ehitus maksma läheb? Ehitushind on see, mille põhjal tehakse kokkuvõttes otsus, kas oma maja ehitust alustada või lükata plaan paremaid aegu ootama.

Mis mõjutab ehitamise hinda ja mida peaks tellija maja maksumuse kujunemisest?

Maja projekt

Maja ehitamist kavandades on põhimõtteliselt kaks võimalust. Ehitada oma maja individuaalprojekti järgi või siis võtta aluseks mõni tüüpprojekt.

Individuaalprojekti eeliseks on ennekõike pikem projekteerimisfaas, mis arvestab täpselt tellija kõigi soovidega. Samas tähendab individuaalprojekt enamasti suuremaid kulusid projekteerimise faasis aga ka ehitamisel, kuna unikaalsed lahendused mõnevõrra kallimad.

Seetõttu suurem osa oma maja tellijaid võtavad aluseks mõne tüüpprojekti ning kohandavad seda oma soovidele. Muudavad näiteks akende asukohti ja suurusi, muudavad mõnevõrra ruumiplaani või lisavad näiteks rõdu või veranda. Sellisel juhul on põhiosa maja tüüpprojektist olemas ja tegeleda tuleb täienduste ja muudatustega ning projekteerimise kulu on selle võrra väiksem.

Tüüpprojektiga majade eeliseks on ka see, et need on kordi ja kordi läbi ehitatud ning võimalikud ehitusvead on välja tulnud ja neile lahendused leitud. Mis aga kõige olulisem – tüüpmaja eelarved on üldjuhul väga täpsed ning ehitushinnas pole ülemäärast varu jäetud ning seetõttu tellijale maja hind mõnevõrra soodsam.

Vundament

Levinuim vundament eramajade puhul on madal lintvundament, mis on kõige soodsama ehitushinnaga. Vundamendi ehitamisel tuleb siiski lähtuda ennekõike krundi geoloogiast ehk aluspinnasest. Kui aluspinnase kandevõime pole lintvundamendile sobilik siis tuleb enamasti valik teha, kas plaatvundamendi või vaivundamendi vahel. Finnlog majade puhul on enamik maju ehitatud madalale lintvundamendile.

Maja karp

Finnlog kasutab väga kvaliteetset liimpuitpalki ja palkamaja ehitamisel on võimalik valik teha erineva paksusega palkseina vahel. Paksemad seinad kujunevad kallimaks, kuid on ka samas soojapidavamad.

Avatäited võtavad olulise osa ehitamise eelarvest, kuna palkmajale sobilikult tasub kasutada ainult korralikke puidust aknaid ja uksi. Kokkuhoidu võimaldab mõnevõrra näiteks osade akende avamisest loobumine või jättes ainult osaliselt avatavad aknad. Täisfunktsionaalsed, 3 või 4- klaasiga ja igatpidi avatavad aknad on üldjuhul kallid.

Katusetööde puhul saab hinda mõjutada mõnevõrra katusekatte valikuga. Levinuim tänapäevaste Finnlog majade puhul on kivikatus, mis on väärikas ja vastupidav. Kivikatusest mõnevõrra odavam on plekk-katus, kuid seda kasutatakse harvemini.

Siseviimistlustööde maksumus kujuneb suuresti tellija valikutest. Olenevalt kasutatavatest viimistlusmaterjalidest võib olla viimistlustööde maksumus väga erineva hinnatasemega.

Eritöödest suur osakaal on maja küttesüsteemil. Levinuim valik on mugav vesipõrandaküte, mille puhul kasutatakse vees soojendamiseks näiteks õhk-vesi soojuspumpa või näiteks maasoojuspumpa. Lisaks näiteks saab kasutada mõnevõrra odavamat radiaatorkütet või ahikütet.

Allpool Finnlog keskmise majaprojekti maksumused protsentuaalselt tööde kaupa.

Kokkuvõttes teeb tellija projekteerimise faasis omapoolsed valikud ning nendest valikutest kujuneb kokkuvõttes maja maksumus. Seega iga tellija saab teatud mahus alati maja maksumust mõjutada. Probleem on pigem selles, et enamasti soovivad tellijad teha alati parimad valikud, mis on ühtlasi ka kallimad valikud ning seetõttu maja maksumus kujuneb suuremaks kui tellija loodab.

Finnlog aitab alati tellijat leida parim lahendus, mis arvestab tellija soovide ja võimalustega!