Miks tasub sügisel maja ehitusplaane teha?

Ehitamise kõrghooaeg on suvi ja suurt osa eramaju hakatakse ehitama kevadel, eesmärgiga talveks oma majja elama saada või siis vähemalt jõuda niikaugele, et talvisel ajal saaks teha majas sisetöid.

Selleks, et kevadel saaks ehitama hakata, tuleks varakult ehitustööde kavandamisega peale hakata. Vaatame allpool lühidalt neid protsesse, mis on vajalik tellijal läbida. Sulgudes lisatud umbkaudne orienteeruv ajakulu.

  • Ehitusplaanide esmane kavandamine (1-3 kuud)

Ehituse kavandamine on pikk protsess ja seda ei saa teha paari päevaga. Korraliku arusaamise tekkimine, milline maja sobib võtab aega ning vajab sageli palju lugemist, uurimist ja küsimist. Pimedatel sügisõhtutel on tavaliselt rohkem aeg seda teha ja enda jaoks sobiliku maja lähteülesanne või soovid kirja panna.

Ka ehitusfirmadel on sügiseti rohkem aega, et potentsiaalseid kliente nõustada ja infot jagada.

  • Krundi hankimine (1-4 kuud)

Sageli hangitakse krunt veidi varem, kui maja on välja valitud. Maja peab sobituma krundiga ja ümbritseva keskkonnaga. Projekteerimine ja krundi ost võib toimuda ka paralleelselt.

  • Projekteerimine (1-4 kuud)

Isegi kui tellija eelistab põhiosas tüüpprojekti, kulub projekti väikeste soovide sisseviimiseks oma aeg. Enamasti tehakse tüüpprojektides alati mõningaid muudatusi, kuna tellijate vajadused on veidi erinevad.

Kui tellija aga otsustab individuaalprojekti kasuks siis on ajakulu projekteerimisele märkimisväärselt suurem. Individuaalprojekti koostamise käigus tehakse pidevalt muudatusi ning sageli kulub lõpliku projekti valmimiseks 3-4 kuud või rohkemgi. Projekti valmimise kiirus sõltub suuresti ka sellest, kui palju tellija pühendab aega projekti lahenduste läbivaatamiseks ja tagasiside andmiseks.

Kui projekt olemas saab asuda taotlema ehitusluba või delegeerida see töö ehitajale.

  • Hinnaküsimised ja lepingute läbirääkimised (1-2 kuud)

Individuaalprojektiga maja ehitamise hinnaküsimiseks kulub keskmiselt 4-6 nädalat, kui tegemist suures osas tüüpprojektiga saab hinnapakkumise kiiremini. Lisaks kulub aega hinnapakkumiste läbivaatamiseks ja tööde sisu selgitamiseks ning lepingu läbirääkimisteks.
Ehitamiseks üldjuhul võetakse laenu ning ka parima pangalaenu leidmiseks kulub aega.

  • Majapaketi tarne ja vundamendi ehitus (1-3 kuu)

Majapaketi tarneks kuluv aeg sõltub suuresti valitud projektist ja tellimuste täitmise järjekorrast. Vundamendi ehitustöödeks kulub keskmiselt 4-5 nädalat.

Kokkuvõttes kõik eeltööd võetavad märkimisväärselt aega ja kuigi palju töid saab teha paralleelselt teiste töödega, kulub ettevalmistustöödele orienteeruvalt kokku 5- 6 kuud või enamgi.

Alusta ehituse planeerimisega hiljemalt sügisel, et kevadel saaks oma maja ehitustöödega algust teha!