Mida täpsustada enne ehituslepingu sõlmimist? - Finnlog

Mida täpsustada enne ehituslepingu sõlmimist?

Hinnapakkumise küsimise ja ehituslepingu sõlmimise vahelisel perioodil on mõistlik ja pigem isegi kohustuslik aktiivselt ehitajaga suhelda. See on periood, kus kõik ehitusega seotud teemad detailides kokku lepitakse. Suhtlemist ehitajaga on ka hiljem, ehitusetapis, kuid siis peamiselt lähtutakse algselt kokkulepitust. Praktikas kahjuks ei tehta lepingut ettevalmistaval perioodil piisavat eeltööd ja nii tekivad arusaamatused, mis üsna varsti ehitusetapis hakkavad probleeme tekitama. Millele peab tellija enim tähelepanu pöörama?

Kõige tähtsam küsimus: Mis täpselt sisaldub hinnapakkumises?

Hinnapakkumises on enamasti välja kirjutatud tööde nimekiri, sageli ka tööde mahud ja hinnad.  Samas aga ei ole seal mitte alati kõiki töid või on tööd kirjeldatud üldiselt või pole tööde mahud arusaadavad.

Tellijal üleanne on hinnapakkumise läbitöötamisel ja lepingueelsete läbirääkimiste etapil ehitajaga läbi rääkida järgmised teemad:

– Käi hinnapakkumine rida-realt koos ehitajaga iga töö osas läbi ja tee selgeks ehitustööde sisu, veel parem palu täiendada hinnapakkumist või lase koostada täpsem tööde sisukirjeldus ning hiljem palu ka ehitajalt sellele kinnitust / allkirja.

– Täpsusta üle hinnapakkumises väljatoodud mahud. Näiteks, kui on hinnapakkumises ära näidatud plaatimistööd mahuga 25 m2, siis hea oleks täpsustada, millised ruumid ja näiteks kui kõrgele põrandast on plaaditud pinnad ruumides arvestatud. Sellise täpsustuse mõte on täpselt aru saada, milliste pindade osas tööd teostatakse. Milliste pindade osas tehakse plaaditavate pindade alla hüdroisolatsioon jne. Sageli selgub siis, et mõistlik teha kokkulepetes muudatusi ja need viiakse enne lepingu sõlmimist lepingu dokumentidesse sisse.

– Selgita välja, kas hinnapakkumine mahtude ja hindade osas on usaldusväärne. Ehitajalt tasub üle küsida, kas seda tüüpi maja on varem nende poolt läbi ehitatud, kas on piisav kogemus tööde mahtude eelarvestamisel? Mis juhtub, kui tööde käigus selgub, et hinnapakkumises toodud mahud on valed või eksitud mõne hinnaga? Kui hinnapakkumises olev tööde maht osutub hiljem tegelikkuses suuremaks, siis kes katab täiendava ehituskulu ehk kes katab eelarvestamise / mahtude arvestamise vea?

– Uuri, kas hinnapakkumises on pakutud lahendused projektijärgsed? Kui neid on muudetud siis millistes kohtades. Kas on asendatud projektijärgseid ehitusmaterjale ja millised on tehtud asendused konkreetselt? Kas asendused on samaväärsed?

– Täpsusta, kas hinnapakkumisest on midagi puudu, mis oleks mõistlik lisada hinnapakkumisse? Sageli ehitajad ei soovi tellijat suurema hinnaga hinnapakkumise staadiumis ära hirmutada ja jätavad osa töid hinnapakkumisest välja. Nii suureneb nende võimalus tööd saada. Siiski tasub see teema kindlasti ehitajaga avameelselt läbi rääkida, sest hilisemalt selguvad lisatööd/kulud lähevad enamasti tellija jaoks kallimaks, kui seda kohe kavandada ja rikuvad ka head koostöö tellija ning ehitaja vahel.