Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 4: Maja hinnaküsimine - Finnlog palkmajad

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 4: Maja hinnaküsimine

Kui on jõutud niikaugele, et maja projekt on leitud, kas siis tüüpprojektide hulgast või tellides individuaalse projekti, seisab ees üks olulisim etapp – oma maja ehitustööde hinnapakkumise küsimine.  Kuidas seda teha nii, et hinnapakkumine oleks võimalikult usaldusväärne ning ehitushind ei muutuks tööde käigus oluliselt?

Hinnapakkumise küsimise ettevalmistus

Hinnapakkumise küsimine vajab ettevalmistamist ja läbimõtlemist. Selles etapis on suureks abiks korralikult läbimõeldud ja vormistatud projektdokumentatsioon. Usaldusväärse hinnapakkumise suudab enamik ehitajaid teha vaid põhiprojekti tasemel projektile.

Eramajade puhul levinud eelprojekti tasemel projektdokumentatsioon jääb tavaliselt liialt üldiseks ning ei kata kõiki ehitushinda mõjutavaid valikuid ja lahendusi. Seetõttu eelprojekti põhjal hinda küsides kipuvad ehitusfirmad sageli tegema, kas lihtsustatud lahendusega pakkumisi või siis jäetakse osa töid hinnapakkumistest välja, kuna nende kohta täpseid nõudeid või lahendusi projektist ei leia. Tulemuseks olukord, kus tellija saab küll üldjuhul soodsama hinnaga pakkumise aga kokkuvõttes puudub selles hinnas, kas osa töid või pole need soovitud lahendusega ning ehitusfaasis tuleb tellijal töödele juurde maksta.

Lisaks projektile on ka mitmeid muid valikuid, mis puudutavad tööde korraldamist ja kulude kandmist.

Seetõttu tuleks hinnaküsimise puhul lisaks projektile kaasa panna täiendav hinnaküsimise kiri ja näiteks ka hinnapakkumise tabel või hinnatabeli struktuur.

Hinnaküsimise kiri

Hinnaküsimise kirja mõte on täpsemalt määratleda tööde mahud ja muud ehitamisega seotud tingimused. Näiteks mõnel juhul soovitakse vaid majakarbi pakkumist ja  tellija ise soovib osasid töid omajõududega ära teha.

Seetõttu saabki hinnaküsimise kirjas täpsemalt ära fikseerida need tööd või töölõigud, mille osas hinnapakkumist soovitakse. Lisaks täpsustatakse hinnaküsimise kirjas näiteks nõudeid, millise kvaliteediga peavad olema ehitustööd teostatud, millisele ajaperioodile plaanitakse ehitustööd ja milliseks ajaks peaks ehitaja ehitustööd üle andma. Samuti täpsustatakse sageli ka ehitusaegse elektri- ja veetarbimise kulude tasumine, kas see kuulub töövõttu või arveldab selle eest tellija eraldi ja palju muud.

Hinnaküsimise kirja saab loomulikult kasutada ka eelprojekti tasemel projektide täpsustamiseks, kus detailsemalt kirjutatakse lahti tööde kirjeldused ja nõuded, kui näiteks ehitusprojektis ei ole neid kajastatud või tehtud seda liiga üldisel tasemel.

Hinnapakkumise tabel

Hinnapakkumise tabeli ülesanne on aidata kaasa saadud hinnapakkumiste võrdlemisele. Kui paluda ehitajal esitada hinnapakkumine konkreetse töölõikude struktuuriga siis on ka hiljem lihtsam erinevaid pakkumisi võrrelda ning teha otsust parima pakkuja valikul.