Küsi küsimusi ja tee parim valik! - Finnlog

Küsi küsimusi ja tee parim valik!

Oma maja ehitamise projekti elluviimise käigus tekib tellijal märkimisväärne arv erinevaid küsimusi. Aina uued ja uued küsimused kerkivad üles projekti igas faasis ja neid järk-järgult lahendades jõutakse oma lõppeesmärgini – oma majani.

Küsimuste puhul on hea see, et iga küsimus ja sellele saadud vastus aitab majaehituse protsessi samm-sammult mõista ja selles edasi liikuda. Küsimusi küsides saab iga tellija oluliselt selgemaks kogu ehitusprotsessi, oma ülesanded, peamised riskid ja palju muud ning seeläbi on lihtsam teha otsuseid ja valikuid.

Kuigi paljudele tellijatele meeldib mõelda, et nemad ei tea ehitusest midagi ja ei tahagi teada siis oma maja ehitusprotsessis on mõistlik sellist lähenemist muutma ning pigem võtta ülesandeks mõelda kogu ehitusprotsessis arhitekti, projekteerija või ehitajaga kaasa. Nii hoiab tellija ennast kursis võimalike valikute, probleemide ja nüanssidega kogu projekti eluea jooksul. See võimaldab tellijal teha paremaid otsuseid, tagab parema koostöö ehitajaga ja vähendab arusaamatuste riske ning ümbertegemisi.

Tellija rolli näitlikustamiseks saame võtta näiteks uue premium-klassi auto ostmise / tellimise. Tänapäeva autole saab peale panna suur hulk erinevaid lisasid. Lisaks baasvarustusele saab valida suures valikus erinevat ilu- ja mugavusvarustust ning lisaks ka täiendavat liiklusohutust suurendavat varustustust. Iga valik mõjutab auto hinda. Iga valiku tegemise jaoks peab auto ostja enne selgeks tegema, mis on lisavarustuse eelised ja kas see on ikka tema jaoks tingimata vajalik ja ka rahaliselt vastuvõetav.

Täpselt samamoodi on ehitusprojekti elluviimisega. Iga valik, mida tellija ehitusprotsessis teeb, vajab eelnevalt läbi töötamist ja ka rahaliselt hindamist. Ehitusprotsessis pakuvad arhitekt, ehitaja, projekteerija, alltöövõtjad, ehitusmaterjalide ja tehnoseadmete tarnijad välja omapoolsed valikud, mida tellijal tuleb läbi töötada ja hinnata.

Piltlikult ei sõida tellitud autoga, mitte automüüja, vaid auto ostja. Niisamuti ei ela sinu majas arhitekt ega ehitaja, vaid ikka sina ise. Seega valikute eest tuleb vastutus võtta tellijal endal ja see on just põhjus, miks iga tellija peab aktiivselt kaasa mõtlema iga ehitusprotsessis tehtud valiku tegemise juures.

Kõige õigem viis on alustada info hankimist ja küsimuste küsimist kohe esimesest päevast alates, kui maja ehitamise soov on tekkinud. Kõige mõistlikum viis ehitusteemadesse sisenemiseks on leppida kokku esmane konsultatsioon.

Tule Finnlogi tasuta konsultatsioonile ja anna oma majaprojektile hea start!