Kuidas valida majatootjat? - Finnlog

Kuidas valida majatootjat?

Krunt on olemas. Läbimõeldud visioon, millist maja ehitada, on olemas. Kuid tegemata on ehitaja või majatootja valik? Sobiliku ehitusfirma leidmist ei anna üle tähtsustada. Sõltub ju väga olulisel määral maja lõpptulemus ennekõike ehitajast, tema teadmistest ja oskustest ehitusprotsessi juhtida ning kvaliteeti tagada.

Millised on peamised kriteeriumid, mille järgi head ehitajat valida?

  • Ettevõttel on head erialased teadmised, oskused ja kogemused

Ehitusfirma võtmeisikutel on olemas pikaajaline (7-10 aastane) töökogemus. Ehitusfirma on läbinud ka mõne majanduskriisi ja tõestanud oma hakkamasaamist ka keerulistel aegadel. Ettevõttes pööratakse pidevalt tähelepanu kvaliteedile, koolitatakse oma töötajaid regulaarselt. Küsitakse oma tellijatelt tagasisidet ja võetakse see arvesse järgnevate projektide juures.

  • Nõustatakse tellijat ja suheldakse tellijaga ka probleemide korral

Ehitusfirma annab võimalikult objektiivselt nii projekteerimise kui ka ehitamise etapis tellijale nõu ja abistab valikute tegemisel. Tellijaga suhtlemist väärtustatakse ettevõttes ning hoitakse tellija kursis kõige olulisega õigeaegselt. Probleemide korral suheldakse tellijaga ausalt ja avatult, vajadusel tunnistatakse oma eksimust, kuid keskendutakse alati lõpptulemuse, kvaliteetse maja, saavutamisele.

  • Hoitakse ettevõtte majandustegevus heas korras

Hea ehitusfirma suudab töötada efektiivselt, teenida kasumit ja olla tahetud koostööpartner oma töövõtjate ning tellijate suhtes. Ehitusfirma valib oma koostööpartnereid hoolikalt.

  • Ettevõte hoiab kinni tellijale antud ajaplaanist ja lubadustest

Ehitusfirma suudab koostada ehitustöödele usaldusväärse ajaplaani ja sellest kinni pidada. Kui võimalike ehitusaegsete projektimuudatuste korral muutub ka ajagraafik siis uuendatakse operatiivselt ajaplaani.

  • Oma ehitusprojektide tutvustamine kliendipäevadel

Ehitusfirma võimaldab tutvuda oma valmisehitatud projektidega, et potentsiaalsetel tellijatel oleks võimalik oma silmaga teostatud töid üle vaadata ja reaalselt veenduda ehitusfirma oskustes ning tulemustes.

  • Lahendab võimalikud garantiiprobleemid korrektselt

Ehitaja teab, et iga eksimuses on võimalus õppida ja veelgi paremini oma tööd teha. Garantiiperioodil avalduvad puudused parandatakse korrektselt ja tähtaegselt.