Krundi väljavalimine vajab eeltööd - Finnlog

Krundi väljavalimine vajab eeltööd

Iga kinnisvaraspetsialist rõhutab järjepidevalt, et kõige tähtsam iga kinnisvaraobjekti puhul on asukoht, asukoht ja veelkord asukoht! Sellele väitele on raske vastu vaielda, kuid on veel hulk tegureid, mis aitavad kaasa õige valiku tegemisele.

Krundi väljavalikuga seotud otsus on kahtlemata üks kõige tähtsamaid otsuseid, mis igal majaehitajal tuleb teha. Ja seetõttu tasub kulutada mõnevõrra rohkem aega huvipakkuvate kruntide analüüsiks. Kindlasti võib teha ka otsuseid teha hetkeemotsiooni ajel, kuid nii suure investeeringu puhul tasub detailides kõik oluline selgeks teha ja ratsionaalselt kogutud info läbi analüüsida.

Millele krundi valikul tähelepanu pöörata? Siin valik teemadest, mida tasub enne krundi ostu kindlasti selgeks teha.

Asukoht. Asukohaga on seotud mitmeid erinevaid läbikaalumist vajavaid nüansse.

◦ Kaugus suurematest teedest, lasteaiast, koolist, töökohast, kauplustest, ajaviitmise kohtadest jne. Kaugus on seotud ennekõike ajaga, kaua kulub päevas aega sõidule või transpordile üldiselt. Mida kaugemal on krunt igapäevaselt külastamist vajavatest kohtadest, seda suurem on ajakulu ja ka transpordiga seotud kulud.

◦ Kaugus ühistranspordi peatustest. Ühistranspordiga seoses on väga oluline ka selgeks teha selle sõidugraafik. Mõnes piirkonnas võib küll ühistransport olla esmapilgul igati kättesaadav, kuid lähemal uurimisel võib selguda, et sõiduplaan on selline, et see ei lähe kokku pererahva ajaplaaniga ja vajadustega.

◦ Kaugus müratekitajatest või saasteallikatest. Üldjuhul kavandatakse elurajoonid müra- ja saasteallikatest kaugemale, kuid erinevatel põhjustel võib konkreetses piirkonnas olla sellega probleeme. Näiteks soodsa tuulega võib kaugemal olevast tootmishallist või tehasest kanduda müra või tootmishoone korstnast kanduda suits või halb lõhn, mis hakkab paratamatult häirima.

◦ Lähedal asuvad tühjad naaberkinnistud. Alati tasub uurida omale huvipakkuva krundiga piirnevate ja ka sellest mõnevõrra kaugemal olevate hoonestamata kruntide kohta. Tuleks välja selgitada, mida nendele kruntidele on võimalik ehitada, milline on nende kruntide maa kasutusotstarve ja milline on tervikuna piirkonna detailplaneering.

Juurdepääs ja kommunikatsioonid krundile.

◦ Milline on juurdepääsutee seisukord, kas seda regulaarselt hooldatakse, kas sõidutee on valgustatud? Kas sissesõidutee kuulub valla või linna omandisse või on elamupiirkonnasisene tee eraomandis? Eraomandis teede puhul võivad tekkida piirangud ja tasud tee kasutamise eest.

◦ Kas krundi piiril on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon ja elekter ja soovitavalt ka sidetrassiga liitumise võimalus) ja kas nendega liitumine on krundi hinna sees? Kui kommunikatsioonidega liitumine ei sisaldu hinnas, siis tuleks eelnevalt selgeks teha, palju on liitumiste hind.

Krunt.

◦ Milline on krundi enda seisukord, kas on vajalik maja püstitamiseks puid langetada, milline on krundi kõrgus ümbritsevate kruntide ja tänavaga võrreldes, kas vajalik teha krundi täitetöid? Kas krundil või naaberkruntidel olevad puud varjavad päikesevalgust?

◦ Kas väljavalitud krunt on piisavalt suur, et soovitud maja saab krundile paigutada? Kas soovitud viisil saab maja krundile paigutada ilmakaarte suhtes.

◦ Mis oli varasemalt krundil ja tuleks selgitada, kas varasem hoone krundil võiks mõjutada maja vundamendi ehitamist ja teha ehitustöid kallimaks.