Kaitse ehitusperioodil lõppviimistlust! - Finnlog

Kaitse ehitusperioodil lõppviimistlust!

Valmimas on uhiuus eramu, tööd on lõpufaasis. Tellija teeb üle pikema aja põhjalikumat ringkäiku objektil ja avastab ootamatult, et esiuksel on kriimustus ja värv on maha tulnud. Tellija vaatab maja edasi juba põhjalikumalt ja avastab, et mitmed paigaldatud aknalauad on ära kraabitud ning äsja paigaldatud plaatpõrandale on tekkinud täke ja plaadil kild väljas.

 Esmapilgul väiksed puudused tekitavad igale tellijale tõsist meelehärmi. Selliste puuduste parandamine on sageli väga kallis või lausa võimatu. Kuidas selliseid kahjustuste tekkimise probleeme ära hoida ja ennetada?

Üks esmapilgul vähetähtis töölõik on valminud lõppviimistlusega pindade kinni katmine. Seda tehakse aga sageli mitte piisavalt hästi ning seetõttu avastatakse objekti lõpufaasis erinevaid täkkeid ja kahjustusi valminud viimistlusega pindadel või paigaldatud viimistlusmaterjalidel. Millised on peamised riskikohad selliste kahjustuste tekkimisel ja kuidas neid probleeme ennetada?

Välisuksed

Peauks aga ka näiteks tehnilise ruumi uks kui see eraldi sissekäiguna väljapoolt, tuleks võimalikult korralikult ja mitmes kihis paksema papiga kinni katta. Eriti oluline on kinni katta ukselingi piirkond, kuna sinna tekib üldjuhul kõige sagedamine kahjustusi. Maja välisuste kaudu toimub pidev ehitusmeeste ja ehitusmaterjalide ja -tööriistade liikumine majja kogu ehitusperioodi jooksul ning seetõttu juhtub seal paratamatult olukordi, kus keegi läheb ukse vastu mõne terava materjali või tööriistaga, mis ukselehe pinda kahjustab.

Veel parem oleks peauks paigaldada võimalikult objekti lõpufaasis, et vähendada ukse kahjustamise riski ning seni kasutada ajutist ust.

Akende lengid ja aknalauad

Viimistlustööde käigus üldjuhul kaetakse kinni akende pinnad, kuid lengid jäävad osaliselt sageli katmata ja need määrduvad või saavad kahjustada.

Aknalauad samuti kaetakse tavaliselt osaliselt või jäävad need katmata ning seetõttu saavad kahjuks samuti kahjustada, kuna sageli hoitakse aknalaual tööriistu või värvipurke, mis võivad halvemal juhul pinda kahjustada.

Põrandakatted

Parkettpõrandad, korkpõrandad ja plaaditud põrandad. Kui põrandad jäävad korrektselt kinni katmata siis piisab sellest, et põrandale kukub haamer või metallnurgik ning juba on täkked pinnale tekkinud. Selle ärahoidmiseks tuleks kasutada lisaks papiga kinni katmisele ka vajadusel ka näiteks puidust katteplaate käiguteede osas või kohtades, kus riskid suuremad. Samuti peaks jälgima hoolikalt, et siseruumides redeli kasutamisel oleks redeli jalgade otsad korras ning lisaks tuleks redeli jalgade all soovitavalt kasutada katteplaati, et maandada risk parkettpõranda muljumisteks või täketeks.

Muud erinevad viimistletud pinnad

Üks levinud probleem on ka hoones sees erinevate viimistletud sisepindade nurkade kahjustamised ja ka kitsamad koridorid ja esikud, kus materjale sisse tuuakse ja neid ümber keeratakse või lõigatakse. Sellised pinnad saavad sageli täkkeid ja kahjustusi, mis vajavad hiljem uuesti parandamist.

Lisaks ka näiteks pikendusjuhtmete vedamisel erinevatesse ruumidesse kiputakse seina nurkasid kahjustama ja samuti vajalik siis teha parandustöid.

Kõiki pindu küll alati ka parima tahtmise juures ei õnnestu kaitsta, kuid suuremad kahjud õnnestub õigeaegse ja korraliku pindade katmisega ära hoida.

Kaitse õigel ajal oma ehitusjärgus maja lõppviimistletud pindu!